Scalewatcher ‘ın , Kireç Oluşumu ,Zebra Midye oluşumunun önlenmesinde olumlu etkisi – DSİ Raporu

Scalewatcher sistemi, tüm boru hatlarında bakteriyel oluşumları , kireç , kışır oluşumlarını önlemektedir. DSİ tarafından yapılmış olan çalışmada, teknolojinin boru hatlarında zebra midye ve tortu oluşumlarını önlediği tespit edilmiştir. Evsel sistemlerde Scalewatcher etkisi daha fazla olacaktır.

 

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ar-Ge Yayın No: 1

Aşırı derecede düşük frekanslı elektromanyetizm (ELF- EM) uygulaması
“Aşırı derecede düşük frekanslı elektromanyetizmin (extremely low frequency electromagnetism)
(ELF-EM), canlılar üzerindeki etkisi konusunda yapılan çalışmalarda, yöntemin hücre ve dokularda
Ca++’un da dâhil olduğu iyonların bağlanmasını ve taşınmasını etkilediği saptanmıştır. Aşırı
derecede düşük frekanslı elektromanyetizm uygulaması, zebra midye ile mücadelede kimyasal
olmayan bir savaşım yöntemi olarak kullanılabilir (Ryan, 1998). Aşırı derecede düşük frekanslı
elektromanyetizm yöntemi ile yapılan uygulamalarda (frekanslar v < 300 Hz ve dalga boyu λ >1x
106 m) zebra midye mineral kalsiyumu alma yeteneğini kaybetmektedir. Mineral kalsiyum, zebra
midye tarafından emilmesi ya da alınması uygun olmayan duruma geldiğinde; bu durum büyüme,
kabuk gelişimi, üreme ve normal metabolik işlevlerin sürdürülememesi ile sonuçlanacaktır. Düşük
frekanslı elektromanyetizmin, kalsiyum karbonatın çözünürlüğünü arttırarak, zebra midyenin
kalsiyumu sudan emme ya da alma yeteneğini etkilediği, bunun yanında kabuk ve dokulardaki
kalsiyumun da uzaklaşmasına neden olduğu kaydedilmektedir”

a) Elektromanyetizm uygulaması yapılmamış suda rasgele dağılmış olan ve boruların çeperlerine
tutunan moleküller;
b) Elektromanyetizm uygulamasına maruz kalan ve sıvı içinde polarize olan moleküller;
c) Elektromanyetizm uygulamasına maruz kalmış ve (+) ve (-) kutupları aracılığıyla zincir
oluşturmuş moleküller
Aşırı derecede düşük frekanslı elektromanyetizm yöntemi uygulamaları, gelecekte kimyasal
olmayan zebra midye savaşımında kalıcı bir yöntem durumuna gelebilir. ELF EM aygıtları (Şekil
14), su alma yapılarına yerleştirilebilir ve bakım onarım masrafları da düşük düzeydedir.
Ancak, sistemin ilk tesis masrafları yüksektir. Örneğin Atatürk Barajında 2 üretim ünitesine
soğutma suyu sağlayan ve çapı 40 cm olan borulara takılacak aygıtın bedeli yaklaşık 38 435 US
dolardır. Türkiye’de HES soğutma sistemlerindeki (kapalı sistemlerdeki) zebra midye sorunları için
bu yöntemin uygulanmasının uygun olabileceği düşünülmektedir. (Altınayar vd., 2005).

Atatürk Barajı HES’te 2005 yılında bu yöntemin yerli bir firma aracılığıyla uygulandığı, deneme
sonunda midyelerin tamamen yok olmadığı, ancak tutunan midye sayısında azalma gözlendiği
bildirilmiştir (Atatürk Barajı HES İşletme Müdürlüğünün 1 Mart 2005 tarih ve 268 Sayılı Yazısı).

kaynak : DSİ-Ar-Ge Proje No: 2011/1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir